2.800.000

Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening làm mờ sạm-nám có công dụng vượt trội mạnh mẽ như giảm nám, mờ sạm và các loại đốm nâu.

Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening làm mờ sạm-nám
Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening làm mờ sạm-nám

2.800.000